Podkruąnohorské technické muzeum

Úvod

Vítejte na stránkách Podkrušnohorského technického muzea.

Podkruąnohorské technické muzeum V roce 2003 vzniklo na bývalém hlubiném dole Julius III Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.

Posláním muzea je rozšíření možností cestovního ruchu o unikátní objekt v historickém prostředí, zajištění kulturních akcí a obohacení společenského života regionu.

Specifickým cílem je vytvoření zóny průmyslových a technických památek podkrušnohorského regionu, zaměřených konkrétně na obory hlubinného a povrchového dobývání v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech, úprava a jiné využití uhlí, nebo chemický průmysl. Expozice ukáží zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.

Nejen hornictví a chemická výroba se podíleli na utváření charakteru podkrušnohorské oblasti. Nelze opomenout další obory lidské obživy. Sklářský a textilní průmysl, výroba dřevěných hraček a v neposlední řadě i například lesnictví neoddělitelně patří k specifickému charakteru tohoto regionu, právě tak jako zemědělská výroba. I těmto oblastem je věnována pozornost našich expozicí. V tomto směru je přínosem spolupráce s Oblastním muzeem v Mostě.

Podkruąnohorské technické muzeum Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prostorách bývalého hlubiného dolu Julius III. v Mostě-Kopistech, které podtrhují vystavené historické exponáty a dávají návštěvníkům například možnost "fárání" do uměle vytvořené štoly, nebo si prohlédnout expozici užití uhlí pro chemické zpracování.

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. vzniklo díky podpoře Hospodářské a sociální rady Mostecka.